Samospráva

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


     


Voľby prezidenta SR

Rozhodnutie predsedu NR SR


Informácia pre voliča v slovenskom jazyku


Informácia pre voliča v rómskom jazyku                     Novinky

Rozpočet obce Skrabské 2019,2020,2021Návrh rozpočtu obce na rok 2019,2020,2021     


Voľby do orgánov samosprávy obcí

Uverejnenie výsledkov volieb

Miestna volebná komisia v Skrabskom
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Skrabské
Miestna volebná komisia v Skrabskom, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.
A. Do obecného zastupiteľstva v Skrabskom boli zvolení:

Ing.Drahomír Fečo

Jozef Ondič

Jozef Haľko

Miroslava Čorejová

Ján Eštok

Ladislav Balog

Vladimír Mičko

B. Za starostu obce Skrabské bol zvolený:

Ján Mičko
Odpis zápisnice MVK o výsledku volieb v obci Skrabské dňa 10.11.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostuZoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OZOznámenie o podaných kandidátnych listinách


Oznámenie o počte obyvateľov obce, o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do samosprávy obcí 10.11.2018


Návrh VZN č.2/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Skrabské


VZN o podmienkach držania psov na území obce Skrabské


VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obcí Skrabské


zverejnenie oznamu na stránke IA MPSVR SR

Rozpočet obce Skrabské na rok 2018,2019,2020


Miestne občianske poriadkové služby v obci Skrabské


zverejnenie projektu: Miestne občianske poriadkové služby v obci Skrabské v CRP

Harmonogram vývozu TKO v obci Skrabské na rok 2018


Odpis zápisnice OVK o výsledku volieb do VÚC 2017
VZN 1/2017


VZN o miestnom referendeStarosta obce:
Ján Mičko

Zástupca starostu:
Ing. Drahomír Fečo

Poslanci OZ:
Ladislav Balog
Miroslava Čorejová
Ján Eštok
Jozef Haľko
Vladimír Mičko
Jozef Ondič

Kontrolór obce:
Ing. Jana Mariňáková

                     
Novinky

Štatút obce


Návrh VZN č.2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skrabské


VZN č 1/2016


                        


Voľby do orgánov samosprávy obcí - Výsledky

Odpis zápisnice MVK o výsledku volieb


Oficiálne výsledky volieb na starostu obce Skrabské

Oficiálne výsledky volieb poslancov do OZ obce Skrabské

 

                               


Prehľad noviniek:

Anketa:

Počasie na Slovensku