Samospráva

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


                     Novinky

     


Voľby do orgánov samosprávy obcí

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:
Ing. Danka Barnová

Kontakt:
Telefón: 057 /449 11 73


Email: ocuskrabske@gmail.com


Adresa: Obecný úrad Skrabské, 094 33 Skrabské č.78


Podávanie kandidátnych listín v čase úradných hodín OcÚ.

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie


Oznámenie o počte obyvateľov obce, o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do samosprávy obcí 10.11.2018


Rozhodnutie predsedu NR SR


Informácia pre voliča v slovenskom jazyku


Informácia pre voliča v rómskom jazykuNávrh VZN č.2/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Skrabské


VZN o podmienkach držania psov na území obce Skrabské


VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obcí Skrabské


zverejnenie oznamu na stránke IA MPSVR SR

Rozpočet obce Skrabské na rok 2018,2019,2020


Miestne občianske poriadkové služby v obci Skrabské


zverejnenie projektu: Miestne občianske poriadkové služby v obci Skrabské v CRP

Harmonogram vývozu TKO v obci Skrabské na rok 2018


Odpis zápisnice OVK o výsledku volieb do VÚC 2017
VZN 1/2017


VZN o miestnom referendeStarosta obce:
Ján Mičko

Zástupca starostu:
Ing. Ján Haľko

Poslanci OZ:
Ladislav Balog
Ing. Štefan Eštok
Ing. Drahomír Fečo
Radoslav Hudák
Vladimír Mičko
Ján Šimák

Kontrolór obce:
Ing. Jana Mariňáková

                     
Novinky

Štatút obce


Návrh VZN č.2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skrabské


VZN č 1/2016


                        


Voľby do orgánov samosprávy obcí - Výsledky

Odpis zápisnice MVK o výsledku volieb


Oficiálne výsledky volieb na starostu obce Skrabské

Oficiálne výsledky volieb poslancov do OZ obce Skrabské

 

                               


SEO

Prehľad noviniek:

Anketa:

Počasie na Slovensku