Samospráva

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
        


Voľby do VÚC 2017
Informácie k voľbám

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017 2017.

 

Rozhodnutie predsedu NR SR z 23.júna 2017

Informácia o práve voliť a práve byť volený v slovenskom jazyku

Informácia o práve voliť a práve byť volený v jazykoch národnostných menšín


Harmonogram vývozu TKO 2017


Rozpočet obce na rok 2017,2018,2019


VZN o miestnom referende


Záverečný účet obce Skrabské za rok 2016


Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016Starosta obce:
Ján Mičko

Zástupca starostu:
Ing. Ján Haľko

Poslanci OZ:
Ladislav Balog
Ing. Štefan Eštok
Ing. Drahomír Fečo
Radoslav Hudák
Vladimír Mičko
Ján Šimák

Kontrolór obce:
Ing. Jana Mariňáková

                     
Novinky

Štatút obce


VZN 2015


Návrh VZN č.2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skrabské


VZN č 1/2016


                        


Voľby do orgánov samosprávy obcí - Výsledky

Odpis zápisnice MVK o výsledku volieb


Oficiálne výsledky volieb na starostu obce Skrabské

Oficiálne výsledky volieb poslancov do OZ obce Skrabské

 

                               


SEO

Prehľad noviniek:

Anketa:

Počasie na Slovensku