Samospráva

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


                     Novinky

     


Voľby do orgánov samosprávy obcí

Uverejnenie výsledkov volieb

Miestna volebná komisia v Skrabskom
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Skrabské
Miestna volebná komisia v Skrabskom, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.
A. Do obecného zastupiteľstva v Skrabskom boli zvolení:

Drahomír Fečo, Ing. Strana občianskej ľavice - 127 hlasov

Jozef Ondič, Strana zelených Slovenska – 119 hlasov

Jozef Haľko, Strana zelených Slovenska – 102 hlasov

Miroslava Čorejová, Strana občianskej ľavice – 99 hlasov

Ján Eštok, Strana zelených Slovenska - 97 hlasov

Ladislav Balog, Strana občianskej ľavice - 86 hlasov

Vladimír Mičko, Strana občianskej ľavice – 86 hlasov

B. Za starostu obce Skrabské bol zvolený:

Ján Mičko, Strana občianskej ľavice – 176 hlasov

V Skrabskom

Dátum:10.11.2018
Ing. Igor Mičko predseda volebnej komisie

Odpis zápisnice MVK o výsledku volieb v obci Skrabské dňa 10.11.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostuZoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OZOznámenie o podaných kandidátnych listinách


Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie


Oznámenie o počte obyvateľov obce, o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do samosprávy obcí 10.11.2018


Rozhodnutie predsedu NR SR


Informácia pre voliča v slovenskom jazyku


Informácia pre voliča v rómskom jazykuNávrh VZN č.2/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Skrabské


VZN o podmienkach držania psov na území obce Skrabské


VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obcí Skrabské


zverejnenie oznamu na stránke IA MPSVR SR

Rozpočet obce Skrabské na rok 2018,2019,2020


Miestne občianske poriadkové služby v obci Skrabské


zverejnenie projektu: Miestne občianske poriadkové služby v obci Skrabské v CRP

Harmonogram vývozu TKO v obci Skrabské na rok 2018


Odpis zápisnice OVK o výsledku volieb do VÚC 2017
VZN 1/2017


VZN o miestnom referendeStarosta obce:
Ján Mičko

Zástupca starostu:
Ing. Ján Haľko

Poslanci OZ:
Ladislav Balog
Ing. Štefan Eštok
Ing. Drahomír Fečo
Radoslav Hudák
Vladimír Mičko
Ján Šimák

Kontrolór obce:
Ing. Jana Mariňáková

                     
Novinky

Štatút obce


Návrh VZN č.2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skrabské


VZN č 1/2016


                        


Voľby do orgánov samosprávy obcí - Výsledky

Odpis zápisnice MVK o výsledku volieb


Oficiálne výsledky volieb na starostu obce Skrabské

Oficiálne výsledky volieb poslancov do OZ obce Skrabské

 

                               


Prehľad noviniek:

Anketa:

Počasie na Slovensku