Kontakt

Adresa úradu: 

Obecný úrad Skrabské
Skrabské č. 78
094 33 Vyšný Žipov

E-mail: 
ocuskrabske@gmail.com

ocuskrabske@gmail.com

Telefón:
057/44 91 173

Terénna sociálna práca:
057/488 63 60


IČO:
     
00332844
DIČ:      2020630491
banka:
 
VÚB, a.s.
č. ú.:
    
21027632/0200


 

 

Obrázok:

Animovaný obrázok:

Prehľad noviniek:

Anketa:

Počasie na Slovensku