Obec Skrabské : Modernizácia verejného osvetlenia v obci Skrabské