Zmluvy

Rekonštrukcia domu smútku v obci Skrabské
pdf Zmluva o poskytnutí NFP č.074PO220041
Vybudovanie kamerového systému v obci Skrabské
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.24.05/2017
pdf Zmluva o dielo č.24.05/2017
Revitalizácia verejného priestranstva pred obecným úradom v obci Skrabské
pdf Zmluva o dielo
Operačný program ľudské zdroje
pdf Dobrovoľnícka služba 52a
pdf Dohoda §52
pdf Dodatok dohoda §54
pdf Dohoda §52
pdf Dohoda §54
pdf Dohoda §52
pdf Dohoda §52
pdf Dohoda §54
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I
Terénna sociálna práca v obci Skrabské_začiatok realizácie 01.03.2016
pdf Zmulva o spolupráci_Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č.549/2010 Z.z.
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu
pdf Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu
pdf Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č.443/2010/UZ - vložený dňa 23. 12. 2011
pdf Zmluva o dielo-MAPA SLOVAKIA
pdf Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
pdf ENVI-PAK, a.s.
pdf Zmluva DPO 750350
pdf Dohoda k blankozmenke č.2035/2011/D - vložená dňa 23.12. 2011
pdf Dodatok č.2/2017 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č.979/2010/UZ - vložený dňa 23. 12. 2011
zip Dodatok č.1 k zmuve o poskytnutí NFP (zip) - podpísaná 28.3.2011
pdf zmluva Generali Slovensko- Aktivačná činnosť
pdf Dodatok č.1 k zmuve o poskytnutí NFP (pdf - podpísaná 28.3.2011
pdf Zmluva GEOSENSE
pdf Dodatok č.2 SPP
pdf Dodatok č.2 SPP
pdf Dodatok č.2 SPP
pdf dodatok p poistnej zmluve 7263000115
pdf Zmluva Dôvera
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
pdf PZS-Zmluva o ochrane osobných údajov
pdf DPO SR-zmluva o poskytnutí dotácie
NP Terénna sociálna práca v obciach
Komunitná sociálna práca v obci Skrabské - začiatok realizácie 22. 02. 2012
pdf Komunitná sociálna práca v obci Skrabské

Prehľad noviniek:

Anketa:

Počasie na Slovensku