Samospráva

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
Návrh VZN č.2/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Skrabské


VZN o podmienkach držania psov na území obce Skrabské


VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obcí Skrabské


zverejnenie oznamu na stránke IA MPSVR SR

Rozpočet obce Skrabské na rok 2018,2019,2020


Miestne občianske poriadkové služby v obci Skrabské


zverejnenie projektu: Miestne občianske poriadkové služby v obci Skrabské v CRP

Harmonogram vývozu TKO v obci Skrabské na rok 2018


        


Výsledky volieb do VÚC 2017

Odpis zápisnice OVK o výsledku volieb do VÚC 2017
VZN 1/2017


Harmonogram vývozu TKO 2017


VZN o miestnom referende


Záverečný účet obce Skrabské za rok 2016


Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016Starosta obce:
Ján Mičko

Zástupca starostu:
Ing. Ján Haľko

Poslanci OZ:
Ladislav Balog
Ing. Štefan Eštok
Ing. Drahomír Fečo
Radoslav Hudák
Vladimír Mičko
Ján Šimák

Kontrolór obce:
Ing. Jana Mariňáková

                     
Novinky

Štatút obce


VZN 2015


Návrh VZN č.2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skrabské


VZN č 1/2016


                        


Voľby do orgánov samosprávy obcí - Výsledky

Odpis zápisnice MVK o výsledku volieb


Oficiálne výsledky volieb na starostu obce Skrabské

Oficiálne výsledky volieb poslancov do OZ obce Skrabské

 

                               


SEO

Prehľad noviniek:

Anketa:

Počasie na Slovensku